Posao

Pomoćni radnici nosača pacijenata – OPĆA BOLNICA „DR. IVO PEDIŠIĆ“ – SISAK

Pomoćni radnik nosačima pacijenata – asistira u transportu bolesnika u okviru zdravstvene ustanove, sa odjela na odjel, prati bolesnike uz nosače pacijenata na potrebne dijagnostičke postupke, pomaže nosaču pacijenata kod manipulacije bolesnika sa odjela u transportno vozilo. Održava red i čistoću u bolničkom krugu (čišćenje lišća, trave i drugo).

Potrebna su 4 pomoćna radnika.

Cijena po satu: 30 kuna

Pomoćni radnici potrebni su za period od 16.08.2021. do 27.08.2021. godine.

Mjesto i adresa obavljanja posla: Ul. Josipa Jurja Strossmayera 59, 44000, Sisak

Kontakt: Danijela Škvorc, mag.med.techn.

Mob: 099 / 2183931