Bistro “Indeks” restoran za prehranu studenata otvoren je 27.10.2014. godine u Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek u Petrinji, Trg Matice hrvatske 12, Petrinja

e-mail: indeks@scsisak.hr