Sustav za on-line izdavanje ugovora

Poštovani studenti i studentice, članovi studentskog servisa, predstavljamo vam sustav za on-line izdavanje ugovora koji vam omogućuje izradu i preuzimanje ugovora o studentskom radu putem web servisa. Od sada je za prijavu potrebno koristiti svoj elektronički indentitet (vlastiti AAI korisnički račun). AAI korisnički račun posjeduju svi učenici srednjih škola i studenti (koristite ga pri prijavi

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Temeljem članka 37. stavka 7. Uredbe (EU) 2018/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) objavljujemo kontakt podatke službenika za zaštitu podataka   Zdravko Šutalo, dipl.oec