Poslovi

ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. traži studente/ice za rad

Naručitelj (poslodavac): ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.

Vrsta posla:    TURISTIČKI ANIMATOR     (M/Ž)        

Adresa obavljanja posla:    PULA I MEDULIN       

Početak i očekivano trajanje posla:    od 1.6.; 15.6.;1.7. min 2 mjeseca  do 1.9.prema dogovoru

Radno vrijeme: 40h / tjedno ( jedan dan slobodan)

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad):  5,30€ 

Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): putni troškovi, smještaj, hrana,edukacija, uniforma,

Potreban broj izvođača (studenata/ica):   20

Opis posla: radu u dječjim klubovima s djecom 4-11 god; rad u teens klubu s djecom od 11-16 god.; vođenje sportsko-rekreativnih aktivnosti, vođenje fitness programa; javni nastup, plesni show; kreativne radionice za djecu i odrasle; ……

Posebna znanja i vještine:  obavezno dobro poznavanje engleskog jezika u govoru; poželjno poznavanje drugih stranih jezika(njemački, slovenski, poljski, češki,talijanski i dr.), iskustvo u radu s djecom, poznavanje pedagoških znanja i vještina , dobre komunikacijske vještine; sportska znanja i vještine, plesna i glumačka znanja i vještine; kreativnost;

Ostale napomene i uvjeti: organizirana edukacija u trajanju od 6 dana na trošak organizatora ( smještaj i hrana) prije početka rada

Način i kontakt za prijavu studenata: on line prijava na: https://www.arenahospitalitygroup.com/hr/posao/prijava-za-posao-animacija

CV na email: zruzicic@arenahospitalitygroup.com

Info na br. tel: 052 529 423