Poslovi

Restoran Pivana traži studente/ice za rad

Poslodavac: RESTORAN PIVANA, K PIVOVARI d.o.o

Mjesto rada: ILICA 224

Radno vrijeme: PETAK – SUBOTA 18:00 DO 01:00

Vrijeme obavljanja: PROSINAC ČETVRTAK/PETAK/SUBOTA/ 18:00 DO 01:00,02:00,03:00, ZAVISI O GRUPAMA I POTRAŽNJI ZA PRODUŽENJEM RADNOG VREMENA.

Broj izvođača: PO DVA STUDENTA U SMJENI.

Cijena po satu: OD 5 DO 7,5 EURA.

Kontakt: ĐURO 092/3623 808

Mail:  info@kpivovari.hr