Poslovi

Rad u praonici tekstila i rad u skladištu radne odjeće i otirača

Naručitelj (poslodavac):  Lindström d.o.o.

Vrsta posla: rad u praonici tekstila i rad u skladištu radne odjeće i otirača

Adresa obavljanja posla: Kovinska 4a, Zagreb (Jankomir)

Početak i očekivano trajanje posla: 20.04.2023. godine. Imamo potrebe za kontinuirano zapošljavanje tokom cijele godine.

Radno vrijeme: Poduzeće radi radi od ponedjeljka do petka od 06.00 do 22.00 sata u dvije smjene. Idealno radno vrijeme je 8 sati dnevno, ali je moguće samostalno kreiranje smjena i radno vrijeme po dogovoru. Minimalno 3 radna dana tjedno.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 5 €

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): Ne

Potreban broj izvođača (studenata/ica): 20

Opis posla: slaganje radne odjeće u ormare i drugi poslovi po dogovoru.

Posebna znanja i vještine: Nema

Ostale napomene i uvjeti: Nema

Način i kontakt za prijavu studenata: Martina Martinović

mob: 098 984 2430

e-mail: prodaja.hrvatska@lindstromgroup.com