Smještaj

Natječaj za utvrđivanje prava na potporu za smještaj redovitih studenata u akademskoj godini 2022./2023.

Natječaj

Prosjek ocjena

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje