Posao

Arheološki muzej u Zagrebu traži šest studenta za ručni iskop na arheološkom nalazištu

Arheološki muzej u Zagrebu traži šest studenta za ručni iskop na arheološkom nalazištu u Selima na trasi buduće autoceste

Početak radova 20.09.

satnica 32 kune.

Kontakt osoba: Ivan Drnić, idrnic@amz.hr, 091 5093681