Smještaj

Natječaj za utvrđivanje prava na potporu za smještaj redovitih studenata u akademskoj godini 2021/2022

Opće  odredbe

Prosjek ocjena